Ochranná NANO vrstva na fotovoltaických panelech

Množství vyrobené energie a tím pádem i celkovou efektivitu Vašeho systému, velmi výrazně ovlivňuje, krom intenzity slunečního svitu, i znečištění povrchu fotovoltaických panelů prachem.

V rámci montáže, nabízíme možnost nanesení ochranné nano vrstvy na povrch panelů, která je udrží bez prachu až po dobu 5 let (údaj výrobce) a tím Vám ušetří náklady na následnou údržbu systému.

Nanotechnologie je založená na principu lotosového efektu, kde dochází k odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. Perličky kapaliny se snadno skutálí po povrchu a odeberou s sebou částice nečistot, které tam předtím ulpěly. Tedy i v případě suchého a prašného léta stačí panely omýt hadicí s vodou bez speciálních saponátů a následného leštění šmouh.


Nanesení NANO vrstvy zvýší dle studie účinnost až o 15%: